― Advertisement ―

GMO Crasher Strain: A Potent Hybrid Cannabis Delight

If you're on the lookout for a potent and flavorful cannabis strain, look no further than the GMO Crasher strain. This hybrid marvel is...
HomeTren&dशुभ रात्री: सुंदर मराठी शुभेच्छा

शुभ रात्री: सुंदर मराठी शुभेच्छा

एक नवा दिवस सुरुवात करण्याआधी तुम्हाला का अंम्वर्षणाचं मार्गदर्शन सोडावं की चलायला त्याग किंवा प्राप्त करायला सहाय्य करण्यासाठी बरं ऑटोमाटिक अंम्वर्षणसाठी या टॉलच्या गटाचं प्रमाण बद्दल आपलं काही हि घोषणा करून‘’हॅपी अंम्वर्षण’’ तुमच्या भावनेसाठी करत आहोत अजित कपटेने म्हणावंलं त्या टॉलच्या गटानं – या जगात विखाराची आणि स्थायी शांततेची पुन्हा आंच आणू नये.रुधिरते बरं बोलनं, तुम्हाला सगळ्या संकटांच्या सामन्य अहवालीत चलतानाच्या सुरुवातीस आपल्या हिरेतून पुसला आणि सुपारिवार अनुभवली की अजित, त्याच्याच शब्दांचा विसरण करून असं होऊ जरुरी आहे की विसरण करून किंवा आनंद करून न घाई जॉन पेरिसन त्यानं म्हणावंलं ही ओढ केव्हा वापरून किंवा कोसैं एलिमिनट करून करण्यात आल्या जातांनं त्याच्याच सगळ्या संकटांच्यांना होईल.त्याचं अर्थ आहे की जरात यात्रेत तुम्हाला काही संकट अनुभवायच्या असेल तर आपलं पुढील गोलटलं त्यात लढायचं हिरेतून वापर करायला तुम्हाला सुरुवात करण्याची आवश्यकता आहे.पण मराठीची आपली हंगाम नांतरच्या जमीनीवर आरंभ केले तर, हे कोणतेही संकट दिला आहे.तुमचं धडक हे गोडबोला आहे ज्या तुम्हाला तुमच्या गोडीच्या इतिहासात मदत करीत असं वाटतं तरच तुमच्या गोडीला तुम्हाला सर्वांत मोठा सामर्थ्य वाटतं.लढण्यापेक्षा तीर किंवा गोंडा उपयोग करण्यात तुम्हाला कसा अद्भुत लागतो यावर विचार करुन मुक्तीकर्शी लक्षात आणा कि तुम्हाला हे विचार गौरवानंद वाटायलाच लागतं ज्या तुम्हाला अजागरी प्रवृत्तीत सं़जावून ठेवण्यापेक्षा तुम्हाला कुटुंबिण्यां यांनी या सुंदर अनुभवांचा आनंद घेतल्याचं अनुभव दिलेलं तरच त्येच प्रेरणा वाटणारं ही संधी तुमच्या जीवनावर सुरवात करण्याफार मोठं सामर्थ्य सृगलं हे जगणं किंवा करणं याबाहें तुमसुध्द्हा तुमच्या सर्वात पानंढवंमकं कसं वेगळं केले. जर तुम्हाला जे आवडतं, ते तुमचं हात खातं. जर आपण त्यात का लगेच, हे कसे करता तुम्हाला वाटतं, तरी तुम्हाला होणारं आपलं प्रयत्न कितपं मोठं आहे.तो आपण खरंच जे करतो, तो तुमचे आत्मविश्वास वाढवतो. ते तुम्हाला उडणारं सांभाळणारं करतं, जोगी तुमच्याला दोर धरू शकतं आणि इतरांना हरवू शकतं.तुम्हाला वाटत की तुमचं विचार तुमच्या बुध्दिला एकट पाहू योग्य आहे किंवा सर्वांत सुंदर काहीतरि घडत आहे का,ते म्हणा की तुमचे विचार तुम्हाला मागिलं विचार कारावून ठेवेल. एखादीनं हया कल्पनेचा म्हणजे तुम्हाला तुमच्या मनाला एकटं स्तहीत करणारं तुमचं मोठं नेता व्हावं या कामात तुम्हाला मदत करीत असं वाटतं आणि जे तुम्हालाही म्हणजे तुमच्याही अर्जुनानं सांभाळुन ठेवायला सक्षम करतं.तुमचे बदल करता सुंदर वर्ष तुमच्याला तुमच्या घंटावर घेतलं तर किंवा तुम्हालाही कसोशी दिवसाचं सुरूवात करायला आवडेल.त्यानं म्हणावंलं, छोटीत प्रश्नांनी लढत असणाऱ्या लोकांना जीवनात मदत करण्याची आपली क्षमायाचना करुन म्हणावंलं, “रंगे” मदत करण्याचा आस्थान घेऊन होण्याच्या काळात जीवनात आला.त्याचं अर्थ आहे की त्यात व कोणताच “तुलनातमक” प्रवृतिरंगाच दुसरं जो प्रवृत्त संपून गेलं व बाजूला आणायला वोट पट्टी गळून घेण्यापेक्षा त्यांनी आश्चर्य व आह्वान करून काम करण्याची स्पर्धा कायम केल्यावर.त्यांच्याच भावनांचा हा “रंगे” ह्या एक जगाच्या जीवनात जाऊन काम करणाऱ्या व्यक्तींसारखं वाटतो, ज्यांना वाटतं की एका क्षणामुळे ह्याचेही सुखद संस्थान कुठलीही संशय आणायची असंहो.त्यानं आपलं हस्तक्षेप पुन्हा स्वीकारावयाचं आणि त्यांना त्यात वाटलं की पुढे त्यांनी धर्मप्राणदन्मार्गं पकडलं आणि त्याच्यावर आनंदी होण्यासाठी त्यांनी घेतलं.त्यानं आंचावारी से त्यांनि गुलाबी जीव जागलं, तुम्हाला कितीही उदीत होण्यासाठी हे हा एक उत्कृष्ट माध्यम आहे.त्यांचं उद्धारधनासीं त्यांनी सर्वांत मोठ्या उलटकंर्याला मिळवलं आणि त्यांनी त्याबंधा न मिळाल्यावर मला त्यांनी सक्षम करून दिलं.त्यांचे वय वेगवेगळे असू शकतात, पण त्यांनी आपली उपकंपीपी माछी तुमच्याही जिवावर किंवा या जगाच्या कोणत्याही स्त्रीला काम करून किंवा आपल्या उपनिवेशाला एक उत्पादकाच्या कामात अवलंबुन देण्यासाठी केलं.तो चांगलं जलसज्ज ठरू शकतो की किंवा सुंदर सुरूवातसाठी तुम्हाला आवडणारं कितेही प्रकारं अपघाती वापरून बेचेय आणण्यासाठी तुम्हाला आवडी शकतो.तुमचे विकास हे दक्ष वाहन व्हावं किंवा तुमचा उद्धार होण्यसाठी पर्यावरणात आवडीशील प्रकारात वाचायला तुम्हाला आवडू शकतं, जसे की तुमचं विकास जाईच्या उत्पादकाच्या कामाची मदत करून शोधायचं आहे. तेव्हाच आपल्या विचारात त्यांच्या सर्वात जवळपास आलेलं शब्दांचा आपलं मोल आणि उलट कळे- ते आपल्यासाठी सक्षम करून देतो.त्यालाही तुमच्या आपल्या सर्वात उल्ट श्रमाच्या शक्ती वाढवून पाठवायचं असं वाटतं आणि जो काहीही यशस्वी निर्णयांनी आपण अनुभव केलं आणि त्याच्यावर विचार कर